Utan reseledare

Att resa utan reseledare innebär att ni själva ansvarar för många av de uppgifter som reseledaren i normala fall tar hand om. För att det inte ska komma som en överraskning under resans gång följer här ett antal exempel på vad det innebär.

Ni måste vara förberedda på att hitta till resmålet, hotell, färjor och utflyktsmål och visa chauffören rätt väg om hen inte hittar till den aktuella platsen. En chaufför inte kan köra buss och läsa karta samtidigt.

Ni ansvarar för tidsplaneringen och får själva stå för eventuella kostnader som uppstår pga missat flyg eller missad färja etc. Det kan t ex innebära att köpa nya flygbiljetter och bekosta en extra övernattning.

Ni ansvarar själva för att checka in på hotellet och ha kontakten med dem vad gäller frukosttider, utcheckning etc. Minst några timmar i förväg bör man ringa hotellet och meddela ankomsttid.

Ni måste själva ta hand om eventuella problem som uppstår. T ex kontakta polis vid rån och stölder och dylikt. Betala hotell för eventuella skador gruppen har orsakat. Själv ansvara för eventuella försäkringsärenden.

Ni är ekonomiskt ansvariga för eventuella skador som uppstår och för böter om ni t ex visar in chauffören på en enkelriktad gata. Det ekonomiska ansvaret gäller även kostnader som uppstår pga av brister i tidsplaneringen.

Share This