Bokningsvillkor

Bokning
Det som står med i offerten är det som ingår i resans pris. Är ni inte helt nöjda med den första offerten gör vi helt enkel en ny version av offerten med de uppdateringar ni önskar. När vi är överens om både resans upplägg, innehåll och pris sänder vi er en bokningsbekräftelse. För att undvika missförstånd önskar vi att ni läser igenom bokningsbekräftelsen, skriver under den och sänder tillbaka ett underskrivet exemplar av bekräftelsen till oss.

Betalningsvillkor
Vi vill ha en anmälningsavgift på 500 kronor per person cirka 90 dagar innan avresa och slutlikviden ska sedan vara betald senast 14 dagar innan avresa. I regel skickar vi en faktura på hela beloppet till er representant. Vill ni istället ha individuella inbetalningskort ska det meddelas vid bokningstillfället.

Avbeställningsregler
Avbokas hela gruppen mer än 90 dagar före avresa sker avbokningen utan kostnad. Avbokas gruppen mellan 90 dagar och 30 dagar före avresa blir det en avbokningskostnad på 5 % av resans pris, dock minst 200 kronor per person. Avbokas hela gruppen mindre än 30 dagar före avresa kommer ni att få betala den avgift som flygbolag, hotell och bussbolag tar ut, dock minst 15 % av resans pris. Undantag ifrån dessa regler kan förekomma. De avbeställningsregler som gäller just för er resa preciseras alltid i er bokningsbekräftelse.

Share This